„Każdy inny-wszyscy równi”

8 września 2022 r.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” i w ramach projektu będzie realizowała różne zadania mające na celu:
– uwrażliwienie na obecność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– kształtowanie tolerancji,
– rozwijanie empatii,
– likwidowanie uprzedzeń i barier.