• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

„Każdy inny-wszyscy równi”

8 września 2022 r.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” i w ramach projektu będzie realizowała różne zadania mające na celu:
– uwrażliwienie na obecność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– kształtowanie tolerancji,
– rozwijanie empatii,
– likwidowanie uprzedzeń i barier.