18 września 2022 r.

14.09.2022r. odbyła się w naszej szkole debata przedwyborcza z udziałem kandydatów do Samorządu Uczniowskiego.
Kandydaci przygotowali się do debaty w oparciu o opracowane przez opiekuna wytyczne. Każdy miał odpowiedzieć na pytanie: Co zrobiłabym/zrobiłbym dla swoich kolegów/koleżanek w szkole, aby poczuli się w niej jeszcze lepiej? Uczniowie udowodnili po raz kolejny, że zależy im na dobrej atmosferze w szkole. Ich wypowiedzi były przemyślane, mądre, dojrzałe i czasami zaskakujące. Debata pozwoliła społeczności szkolnej lepiej poznać swoje koleżanki i kolegów, kandydujących do samorządu.
Uczniowie odbyli kolejną lekcję z zakresu demokracji oraz odpowiedzialności obywatelskiej. Egzamin z tej lekcji zdali celująco.