Akcja charytatywna „Kredkobranie 2022”

9 października 2022 r.

KREDKOBRANIE to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest wsparcie naszych najmłodszych rodaków mieszkających na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Akcja ma nie tylko charakter pomocowy, ale również edukacyjny i prospołeczny. Jest wyrazem pamięci Polaków z „Macierzy” o naszych rodakach, którzy w wyniku historycznych wydarzeń pozostali poza granicami ówczesnej Polski.

Nasza akcja to osobiste doświadczenie wspólnoty, spotkania i pamięci. Wzorem lat wcześniejszych, uczniowie SP Lubatowa oraz Przedszkolaki wzięli udział w tej akcji i w tym roku i zebrali przybory szkolne dla naszych kolegów i koleżanek ze Wschodu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję, okazali serce❤️ i dobroć.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu Edyta Przymusiak

Koordynator akcji w przedszkolu Jolanta Sokół