„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

5 czerwca 2024 r.

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” – projekt edukacyjny dla pierwszaków. W klasach 1a i 1b realizowano zajęcia z projektu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, mającego na celu edukację i rozwijanie kluczowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem w różnych aspektach życia codziennego. Podczas pięciu inspirujących lekcji, nasi mali uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które pomogą im być bezpiecznymi w szkole, w domu, na drodze, w Internecie oraz w relacjach z rówieśnikami. Każda lekcja była okazją do zdobycia jednej z pięciu supermocy:

1) Ostrożność – Uczniowie nauczyli się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji w szkole i podejmować mądre decyzje.

2) Uważność – Dzieci dowiedziały się, jak być świadomymi swojego otoczenia i reagować na zmieniające się warunki na drodze oraz jak bezpiecznie się po niej poruszać.

3) Czujność – Lekcja ta skupiła się na rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń w domu i odpowiednim reagowaniu na nie. Poruszono także ważne informacje takie jak: numery alarmowe, udzielanie pierwszej pomocy, wyposażenie apteczki.

4) Odpowiedzialność – Uczniowie zrozumieli, jakie korzyści i zagrożenia daje Internet oraz jak należy się zachowywać będąc online.

5) Empatia – Dzieci nauczyły się, jak być wrażliwymi na potrzeby innych i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Każda zdobyta przez uczniów supermoc była nagradzana specjalną odznaką. Na zakończenie piątej lekcji, uczniowie otrzymali wyjątkowy list od samego Puchatka, który pogratulował im zdobytych umiejętności i zachęcił do dalszego dbania o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych. Podsumowaniem projektu był test, wypełniany samodzielnie przez każdego ucznia, który sprawdził wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć. Z radością informujemy, że wszyscy uczniowie poradzili sobie wyśmienicie. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności i udziału w projekcie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, każdy uczeń otrzymał dyplom, który jest nie tylko pamiątką, ale również świadectwem ich wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Koordynator projektu R. Drozd D. Nycz