Akcja „Opatrunek na Ratunek”

21 stycznia 2020 r.

Zuchy 16 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyczki” wzięły udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”. Zebrane środki opatrunkowe: gazy, bandaże, plastry i rękawiczki jednorazowe, pomogą w opatrywaniu ran w misyjnych szpitalach i przychodniach. Od wielu lat dzięki środkom pochodzącym z tej inicjatywy znacznie poprawia się jakość opieki lekarskiej świadczonej w krajach misyjnych. Polscy misjonarze w listach i mailach najczęściej proszą właśnie o środki opatrunkowe z Polski. Serdecznie dziękujemy zuchom za wspaniałą postawę, ale największą nagrodą dla nich jest świadomość, że gdzieś, choćby nawet w najdalszym krańcu świata żyje osoba, której mogliśmy pomóc.