Akcja wolontariuszy na rzecz społeczności lokalnej

11 maja 2022 r.

W sobotę, 7 maja, p. Maria Parylak, sołtys Lubatowej, zorganizowała akcję sprzątania cmentarza. Do pracy stawili się licznie wolontariusze SP Lubatowa oraz harcerze z 11. Drużyny im. Ks. Edwarda Kwaśnika. Pod czujnym okiem p. Parylak cmentarz został wzorowo uporządkowany i gotowy na uroczystość pogrzebową KPR. Jana Borka PS. „Jastrząb”, która odbędzie się 15 maja.

Dziękuję wszystkim wolontariuszom i harcerzom za wzorowa postawę.

Dziękuję p. Marii Parylak za zorganizowanie akcji i współpracę.

Opiekun SKW Edyta Przymusiak