Ankieta dla Mieszkańców Gminy Iwonicz Zdrój

21 czerwca 2024 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Iwonicz Zdrój do wypełnienia kwestionariusza ankietowego mającego na celu poznanie Państwa opinii i spostrzeżeń na temat Naszej gminy, warunków życia w gminie, a także potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem gminy w dłuższej perspektywie czasu. Badanie ankietowe ma charakter anonimowy, a jego wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Uzdrowiskowych Gmin Rymanów i Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2030.

 

link do strony: https://www.respublic.pl/limesurvey/index.php/918415?lang=pl