„Czytamy z sercem”

5 października 2022 r.

29 września nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Czytamy z sercem”, która połączyła Dzień Głośnego Czytania i Światowy Dzień Serca.

 

Celem akcji było:

* promocja literatury i czytelnictwa,

* poszerzanie wiedzy na temat serca,

* rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób chorych,

* propagowanie zdrowego stylu życia.

 

W ramach akcji w klasach 1-3 przeczytano fragmenty tekstów literackich: „Ktoś” A. Chmielewskiej (z cyklu bajki bez barier), „Dwa serca anioła” W. Widłaka, „Moja krew ma moc” J. Wodowskiej, „Będę biegać” A. Onichimowskiej. W klasach starszych odbyły się zajęcia tematyczne. Uczniowie na lekcjach biologii i przyrody omawiali pracę serca i jego budowę. Wszyscy obejrzeli filmy edukacyjne, w tym film z cyklu „Było sobie życie”.

Przygotowano tematyczną gazetkę na korytarzu szkolnym, zawierającą m. in. ciekawostki i przysłowia o sercu, cytaty z książek.

Do akcji chętnie włączyła się Rada Rodziców, która sfinansowała zakup serii książek „Było sobie życie – sekrety ludzkiego ciała”. Na zorganizowanej w bibliotece szkolnej wystawie zaprezentowany został zakupiony zbiór 65 książek.

Na zakończenie akcji zorganizowano wyjazd do Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, gdzie klasa 3a spotkała się z Panem Wojciechem Widłakiem – autorem książek dla dzieci, w tym poznanej na lekcjach książki „Dwa serca anioła”. Spotkanie realizowane było przez KBP w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (relacja ze spotkania w kolejnym artykule).

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Szczególne podziękowania składamy dla Pani Teresy Jastrzębskiej – przewodniczącej Rady Rodziców – za okazaną życzliwość i wsparcie projektu oraz Pani Agnieszce Kubusiak za współpracę i udostępnienie dla uczniów pomocy naukowych.

 

Organizatorzy:

Agnieszka Sokół

Marta Kielar