Doradztwo zawodowe dla klas 8

4 kwietnia 2023 r.

W dniu dzisiejszym klasy 8 wzięły udział w warsztatach z doradcami zawodowymi z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie.

Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z informacjami dotyczącymi dalszych ścieżek edukacyjno – zawodowych, możliwościami dalszego kształcenia oraz sprawdzenie  zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Prowadzącym serdecznie dziękujemy.