Dzień Edukacji Narodowej; Dzień Patrona Szkoły

J. Zięba, 14 października 2013 r.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie połączona z Dniem Patrona odbyła się w poniedziałek, 14 października 2013r.

W części artystycznej poświęconej Dniu Nauczyciela oraz życiu Jana Pawła II, w której wzięła udział cała społeczność szkolna, wystąpili uczniowie klas piątych, przygotowani przez panie wychowawczynie: Jolantę Ziębę i Grażynę Matusik. O oprawę muzyczną zadbał Jerzy Adamik. Warto podkreślić, że podczas uroczystej akademii przedstawiona została wzruszająca prezentacja multimedialna, obrazująca moment wyboru patrona szkoły na papieża.

Jak co roku obchody te są okazją do wyrażenia podziękowań za wysiłek nauczycieli i pracowników szkoły włożony w kształtowanie serc i umysłów wychowanków. Są one także okazją do wręczenia nagród wyróżniającym się pedagogom.