„Dzień sportu w naszym przedszkolu”

Agata Kucza, 23 września 2020 r.

20 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień sportu”. Głównym celem było zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz wzbogacenie przeżyć przez szlachetne współzawodnictwo. Zaczęliśmy od wspólnej rozgrzewki i ślubowania. Konkurencji sportowych było 6. Każdy przedszkolak chętnie brał udział w przygotowanych zadaniach. Według dzieci najlepsza konkurencją okazał się wyścig w workach. Drużyny sześciolatków miały do wykonania dodatkowe konkurencje. Na koniec w pięknym sportowym stylu dzieci podziękowały sobie za udział. Zadbaliśmy  alby wszystkie konkurencje odbyły się w według zasad fair play oraz oto, aby każde wykonane zadanie budziło u ćwiczących radość i zadowolenie.

Zapraszamy do Galerii zdjęć z wydarzenia.