Dziewczynki z klasy 5b na zajęciach kształtujących kreatywność

Edyta Przymusiak, 5 listopada 2019 r.

Uczeń podczas zajęć rozwinął swoje zdolności twórcze i manualne, jak również wyrobił w sobie poczucie poszanowania narzędzi, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wykształcił poczucie estetyki i dokładności wykonywanej pracy, właściwej organizacji pracy, wyrobił poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste i innych kolegów podczas wykonywania prac.
….A może, dzięki tym zajęciom, pomogłam chociaż jednemu uczniowi odkryć w sobie pasję i umiejętność projektowania… i podąży w życiu tą właśnie drogą…
Zapraszam do obejrzenia efektów pracy dziewczynek z klasy 5b. Ich pomysłowość, zaangażowanie i efekty pracy są warte uwagi.