HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW ORAZ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

8 czerwca 2020 r.

Uwaga:

  1. Obowiązują zasady sanitarne, tj. rękawiczki i maseczki.
  2. Zwrot podręczników – sala nr 19.
  3. Zwrot  pozostałych książek – biblioteka.