• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

I miejsce dla 16 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyczki”

6 czerwca 2022 r.

I miejsce dla 16 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyczki” za realizację zadań konkursowych Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”.

W roku szkolnym 2021/2022 zuchy przystąpiły do realizacji zadań XXXIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologiczne „Florek”. W tym roku tematem przewodnim była BIORÓŻNORODNOŚĆ. Realizacja 5 kolejnych zadań przyczyniła się do poznania praw rządzących przyrodą, na tyle, że dzieci potrafią dostrzec zagrożenia i zrozumieć potrzebę współpracy pomiędzy wieloma ludźmi i instytucjami, by zachować naszą planetę w jak najlepszej kondycji dla przyszłych pokoleń. Zuchy zgłębiły swoją wiedzę i wykonały szereg działań, a udokumentowane efekty swojej pracy wysyłały do sztabu „Florka”. Florkowicze – miłośnicy przyrody doskonale sobie poradzili i otrzymali zasłużone I miejsce .

Gratulujemy młodym ekologom wspaniałej, odpowiedzialnej postawy wobec przyrody.