Informacja dla rodziców dzieci z grupy 3 i 4 oddziałów przedszkolnych w r. szk. 2020/2021

10 lipca 2020 r.

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci z grupy 3 i grupy 4 oddziałów przedszkolnych w r. szk. 2020/2021 (listy dostępne na stronie internetowej szkoły) na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14.07.2020 roku o godzinie 17 00 na sali widowiskowej w budynku oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej.

Celem spotkania będą zmiany w składach osobowych obydwu grup.

Wymagane maseczki ochronne i  dezynfekcja rąk.

Wicedyrektor szkoły

Beata Najbar