Informacja dla rodziców dzieci z Oddziałów Przedszkolnych – Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

26 sierpnia 2021 r.

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w Przedszkolu odbędzie się 1 września 2021 roku. Przedszkole w tym dniu pracuje normalnie od godziny 6.30 do godziny 16.30 z możliwością skorzystania z wyżywienia.

8.00 – śniadanie dla dzieci, które będą w tym dniu od rana pod opieką nauczyciela, np. w przypadku rodzica pracującego (niebiorących udziału w mszy świętej).
8.00 – msza św. na rozpoczęcie.
9.00 – uroczyste powitanie na sali widowiskowej.
9.30 – dzieci z wychowawcami udają się do swoich sal. Obiad dla dzieci, których rodzice po spotkaniu z wychowawcami udadzą się do domu, a dzieci pozostawią w przedszkolu.
Podpisane wyprawki, przybory proszę przynieść 02 września (z wyjątkiem ubrań zamiennych, które należy dostarczyć 01 września, jeśli dzieci będą pozostawione w przedszkolu). Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkola zostaną przedstawione na zebraniu inauguracyjnym.
Z poważaniem,
Beata Najbar
wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej