INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

7 września 2020 r.

W sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola proszę w miarę możliwości kontaktować się telefonicznie pod numerem 798 855 635 lub osobiście poza godzinami zajęć dydaktycznych wicedyrektora.

Plan zajęć dydaktycznych wicedyrektora szkoły
(oddziałów przedszkolnych)

Poniedziałek

12:30 – 14:30

Wtorek

11:30 – 13:30

Środa

12:30 – 14:30

Czwartek

11:30 – 13:30

Piątek

11:30 – 13:30

 

Z poważaniem,

Beata Najbar
Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lubatowej