INFORMACJA DLA RODZICÓW

27 sierpnia 2020 r.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami udadzą się do swoich sal. Ze względów organizacyjnych, w tym dniu nie zapewniamy posiłków dla dzieci. Należy pamiętać o tym, że nie można wnosić do przedszkola żadnego jedzenia ani picia. Z pełnego wyżywienia będzie można korzystać od środy, tj. 2 września. Przedszkole jest czynne codziennie od godziny 6.30 do 16.30. Opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad 2-daniowy, podwieczorek) wynosi 5 zł dziennie i będzie pobierana w przedszkolu do 10 dnia każdego miesiąca. Zajęcia bezpłatne są realizowane w godzinach od 7.30 do 13.30, a zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego są prowadzone w godzinach od 8.00 do 13.00. Pozostałe godziny pobytu dziecka są płatne w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Ze względu na zaistniałe obostrzenia sanitarne posiłki będą wydawane w II turach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dlatego dzieci należy przyprowadzić do godziny 7.30-I tura oraz do godziny 8.00 – II tura. Szczegóły przekażą wychowawcy.

Godziny posiłków:

Śniadanie-I tura 8.00, II tura 8.30

Obiad – I tura 12.00, II tura 12.30

Opłata w następnym miesiącu będzie pomniejszana o nieobecności dziecka w bieżącym miesiącu. Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 21 dni x 5 zł=105 zł

W przedszkolu będą prowadzone zajęcia z pedagogiem, psychologiem i logopedą oraz specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne.

Do przedszkola rodzice przyprowadzają tylko zdrowe dzieci. Przy wejściu do przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczka dla rodzica, a dla dziecka powyżej 4 roku życia maseczka. Rodzice w chodzą z dzieckiem do szatni, a następnie z zachowaniem dystansu 1,5 m od drugiego rodzica z dzieckiem, zaprowadzają dziecko do sali. Należy zadbać o wygodny ubiór dzieci, tzn. spodnie lub spódniczki na gumki oraz ubranie awaryjne. Nie dawać dziewczynkom spinek do włosów, pierścionków.

Proszę zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa dostępnymi od poniedziałku 31.08.2020r. na stronie internetowej szkoły.

 

Z poważaniem

Beata Najbar

wicedyrektor szkoły