• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Informacja o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziale sportowym

24 lutego 2021 r.

KOMUNIKAT NR 2/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
z dnia 24 lutego 2021 r.

W sprawie:  podania informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziale sportowym, o którym mowa w art. 137 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22)

Działając na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22),
jako dyrektor szkoły ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi, podaję do wiadomości:

w roku szkolnym 2021/2022, w oddziale sportowym w klasie IV
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej,

sport, w którym odbywa się (rozpoczyna się) szkolenie sportowe to:
narciarstwo klasyczne.