INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

9 marca 2022 r.

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko inspektora
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, została wybrana i będzie zatrudniona Pani Martyna Domin, zam. w Krośnie.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektora w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, a jej osoba została wysoko oceniona w ramach przeprowadzonego procesu naboru,
który obejmował analizę dokumentów, test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Posiadane odpowiednie wykształcenie, wiedza merytoryczna oraz zdobyte doświadczenie zawodowe dają gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonego w ogłoszeniu.

 

Lubatowa, 9 marca 2022 r.

                                                           Jerzy Staroń

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im.  Jana Pawła II w Lubatowe