• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

I. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2022 r., a kończą 23 czerwca 2023 r.

II. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na II półrocza:

I półrocze   od 01.09.2022 r.         do 13.01.2023 r.

II półrocze  od 30.01.2023 r.         do 24.06.2023 r.

III. Terminy I półrocza:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022 r.
 2. Termin półrocznego zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej: 13 stycznia 2023 r.
 3. Termin konferencji plenarnej: 02 luty 2023 r.

IV. Ferie zimowe trwają od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.

V. Terminy II półrocza:

 1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 06 kwietnia 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.
 2. Egzaminy ósmoklasisty: 24, 25, 26 maja 2023 r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny: 16 czerwca 2023 r.
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych i nagannym zachowaniu (na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym): do 16 maja 2023 r.
 5. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach rocznych
  (na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym): do 2 czerwca 2023 r.
 6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 23 czerwca 2023 r.
 7. Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 23.08.2023 r.
 8. Zebranie plenarne rady pedagogiczne: 23 czerwca 2023 r.

VI. Ferie letnie (wakacje) – trwają od 24 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

8 dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

8 maja 2023 r. (poniedziałek)

23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

16 czerwca 2023 r. (piątek)