• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Konstytucja 3 Maja

1 maja 2022 r.

„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego”.

Jan N. Zboiński

 

28 kwietnia  2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubatowej  godnie uczcili  231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wyrażając w ten sposób swój patriotyzm i pamięć o tamtych wydarzeniach. W montażu słowno-muzycznym pt. „Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili…”wystąpili uczniowie klasy VII a i VI oraz chór i soliści.
Prowadzący uroczystość przypomnieli, iż data3 maja 1791 rokujest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny, gdyż Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Ustawa zasadnicza przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Zniosła również liberum veto i wolną elekcję, uznawane powszechnie za główne przyczyny słabości i upadku państwa.Pieśni i utwory poetyckie, pięknie zaprezentowane  przez uczniów, przeniosły słuchaczy pamięcią do wielkich wydarzeń z historii kraju. Podkreślały  także istotną rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w tworzeniu ustawy. To właśnie on przygotował projekt nowej konstytucji. Towarzyszyli mu w tym dziele Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki.

Konstytucja 3 Maja jest nie tylko  jednym z najważniejszych dokumentów historycznych,ale także fundamentem polskiej państwowości. Świętowanie rocznicy  jej uchwalenia jest z pewnością  okazją do okazania patriotyzmu i tożsamości narodowej.

zdjęcia