Lekcja muzealna on-line: „Ignacy Łukasiewicz. Ropa – Nafta – Lampa”.

12 października 2022 r.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem tego wielkiego Polaka, filantropa, patrioty, a przede wszystkim twórcy przemysłu naftowego i lampy naftowej. Jubileusz ten jest dla województwa podkarpackiego wyjątkowym wydarzeniem. W związku z tym, 12 października 2022 r. przeprowadzono muzealną lekcję on-line poświęconą życiu i pracy Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie to zrealizowano w ramach projektu wojewody podkarpackiego pt. „W służbie Niepodległej”.

Uczniowie naszej szkoły, w dniu 12 października, wzięli udział w lekcji muzealnej on-line pt. „Ignacy Łukasiewicz. Ropa – Nafta – Lampa”. Wykład i prezentację multimedialną poprowadzili pracownicy Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce: Pani Marzena Sysak i Pan Michał Górecki. Celem lekcji było przekazanie oraz utrwalenie wiadomości z historii przemysłu naftowego, przedstawienie postaci polskiego geniusza, twórcy przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza, zapoznanie z ciekłą kopaliną, czyli ropą naftową – jej pochodzeniem i składem chemicznym, pokazanie nafty jako paliwa zastosowanego do oświetlania oraz omówienie konstrukcji lampy naftowej.

Dzięki tej prelekcji wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat życia Ignacego Łukasiewicza oraz zastosowania ropy naftowej w życiu codziennym.