• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Czym zajmuje się logopeda?

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Czym zajmuje się logopeda?

LOGOPEDA zajmuje się między innymi przypadkami takimi jak:

– dyslalia (wada wymowy),

– opóźnienie rozwoju mowy,

– brak mowy,

– jąkanie i inne niepłynności mowy,

– oligofazja (zaburzenia mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),

– dyzartria,

– afazja,

– zaburzenia i uszkodzenia narządu słuchu,

– problemy porozumiewania się w spektrum autyzmu,

– rozszczep wargi i podniebienia,

– laryngektomia ( całkowite wycięcie krtani),

– deformacja mowy w wyniku usunięcia nowotworu złośliwego jamy ustnej,

– dysfagia (zaburzenie połykania),

– przygotowanie mówcy do wystąpień publicznych,

– zaburzenia głosu,

– problemy dwujęzyczności,

– dysleksja rozwojowa,

– zaburzenia otępienne,

– schizofazja (zaburzenia mowy spowodowane chorobami psychicznymi).

Jak powinien przebiegać rozwój mowy dziecka?

Rozwój mowy dziecka dzielimy na 4 etapy:

 1. Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia):

Charakteryzuje się krzykiem i płaczem. Występują tu twory onomatopeiczne.

W 2 – 4 miesiącu życia pojawia się głużenie (wydawanie różnych dźwięków).

W drugiej połowie 1 roku życia obserwujemy u dziecka gaworzenie, które w przeciwieństwie do głużenia jest odruchem warunkowym, czyli zależnym od woli dziecka; świadomym powtarzaniem dźwięków.

 1. Okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia):

Wyrazy reprezentują całą wypowiedź. Dziecko rozumie znacznie więcej niż samo potrafi powiedzieć. Pojawia się coraz więcej słów, zaczynają powstawać wypowiedzi dwuwyrazowe (np. „nie chcę”, „mama daj”). W drugim roku życia dziecko zaczyna tworzyć proste zdania.

 1. Okres zdania (od 2 – 3 roku życia):

Na tym etapie gwałtownie wzbogaca się słownik. Początkowo dziecko buduje zdania oznajmujące, następnie rozkazujące, a na końcu pojawiają się złożone. Wypowiedzenia często przeczą obowiązującym regułom gramatyki, a trudniejsze głoski są upraszczane i zastępowane łatwiejszymi. W 3 roku życia dziecko może używać od 100-200 słów, a rozumieć od 1000-1800. Powinno wymawiać wszystkie samogłoski oraz następujące głoski: p, b, m, n, t, d, l, ł, j, k, g, ch, f, w, ś, ź, ć, dź, ń. Mogą pojawiać się już głoski s, z, c, dz.

 1. Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 – 7 roku życia).

W tym czasie dokonuje się wielki rozkwit językowy.

4 rok życia dziecka to czas, kiedy głoski s, z, c, dz powinny być utrwalone i dziecko nie powinno ich zastępować głoskami ś, ź, ć, dź. W język dziecka wchodzą głoski sz, ż, cz, dż, jednakże dziecko ma prawo zamieniać je jeszcze na s, z, c, dz.

W 5 roku życia dziecko rozumie od 2000-2600 wyrazów. Głoski sz, ż, cz, dż powinny być już realizowane prawidłowo. Może pojawić się głoska r. Mowa dziecka powinna być wyraźna, a język poprawny.

Współcześni logopedzi uznają, że rozwój mowy dziecka zamyka się w okolicach 6 roku życia – wtedy to powinna pojawić się głoska r, która jako najtrudniejsza w języku polskim najczęściej pojawia się jako ostatnia. 6 rok życia jest więc najczęściej uznawany za czas, kiedy kształtowanie systemu językowego ulega zakończeniu i dziecko powinno wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.

Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy?

Każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Pewne niewielkie odstępstwa od schematu rozwoju mowy nie są powodem do niepokoju, należy jednak wiedzieć, że opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych głosek nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

Udaj się do logopedy, jeżeli:

– Twoje dziecko nie wymawia jeszcze głosek, które na swoim etapie rozwoju powinno wymawiać (zastępuje je innymi, zniekształca lub opuszcza),

– wysuwa język pomiędzy zęby podczas artykulacji,

– nie mówi lub mówi znacznie mniej niż jego rówieśnicy,

– niepokoją Cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy,

– pojawiają się problemy z płynnością wymowy, dziecko się jąka,

– Twoje dziecko ma wadę słuchu,

– dziecko nawykowo mówi przez nos,

– dziecko dotknęły problemy neurologiczne,

– dziecko ma trudności z opanowaniem języka, popełnia bardzo dużo błędów gramatycznych, ma problemy w komunikacji i problemy w zakresie pisania i czytania.

Jeżeli Twoje dziecko ma problem z wymową  – nie czekaj licząc, że problem minie sam – sprzyja to utrwalaniu zaburzeń i powoduje, że ich likwidacja będzie wymagała dużo więcej czasu i pracy.