Mini Olimpiada z języka angielskiego

3 października 2022 r.

Dnia 23.09.2022r. odbyła się Mini Olimpiada z języka angielskiego. Wzięli w niej udział uczniowie z klasy 3a i 3b. Test konkursowy zawierał zadania o różnej skali trudności, sprawdzał wiedzę z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa i gramatyki. Rywalizacja między uczniami była bardzo wyrównana i wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z języka angielskiego.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Emilia Klimkiewicz kl. 3a,

II miejsce – Milena Przymusiak – kl.3a i Wiktor Kochan – kl. 3a,

III miejsce – Alicja Klimkiewicz – kl.3a.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Joanna Turowska