Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

26 marca 2021 r.
Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
Głównego Urzędu Statystycznego rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r.

spis.gov.pl