Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

9 czerwca 2024 r.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”          
         (cytat Umberto Eco) 

 

Nasze przedszkole przystąpiło do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025″ Priorytet 3 – edycja 2023.

 

Z ogromną radością informujemy, że złożony przez nas wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” kierunek interwencji 3.1 wyniosła 3 000,00 zł.

Wysokość finansowego wkładu organu prowadzącego wyniosła 1 000 zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały zgodnie ze złożonym wnioskiem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, które są dostępne na rynku księgarskim. Łącznie zakupiono 150 pozycji.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

 

Dziękujemy Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa za przekazane środki

Joanna Jakubczyk

Zapraszamy do obejrzenia galerii