• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Niezwykła lekcja historii

D.G., 21 marca 2019 r.

Dn. 21.03.2019r. gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych i siódmych szkoły podstawowej uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii. Pan Piotr Babinetz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wygłosił prelekcję pt. „Żołnierze Wyklęci”.

Wykład odbył się w ramach projektu „Patriotyzm dnia dzisiejszego jako wyraz pamięci i tożsamości historycznej mieszkańców wsi Lubatowa” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej (miesiąc wcześniej młodzież poznała historię przemysłu naftowego na naszych terenach, życie i działalność Ignacego Łukasiewicza oraz zasoby Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce). Podczas spotkania z p. P. Babinetzem obecni mieli okazję wysłuchać opowieści o dramatycznych losach naszej ojczyzny, począwszy od czasów zaborów aż po działalność Podziemia Niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej na terenach całej Polski i naszego regionu. Uczniowie z uwagą słuchali o heroicznych czynach Żołnierzy Niezłomnych, którzy zostali okrzyknięci przez władzę komunistyczną zdrajcami narodu i skazani na śmierć. Dopiero w ostatnich latach została przywrócona  im należna cześć i chwała. Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o tych bohaterach i przekazywanie jej następnym pokoleniom.