Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.

W dniu 14 października 2016 roku uczniowie klasy 4b przygotowali część artystyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tematem przewodnim było: „Wszystko dla nauczyciela – pokaz mody nauczycielskiej”.

Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili unikalne kreacje dla nauczycieli matematyki, przyrody, historii, j. polskiego j. angielskiego, informatyki, wych.fizycznego oraz  bibliotekarza. Modele oraz modelki otrzymali gromkie brawa. Podczas części artystycznej nauczyciele wysłuchali wierszy i piosenek.  Nad całościu czuwała pani Renata Stanisz. Część muzyczną przygotował pan Jerzy Adamik.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Jerzy Staroń, który podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz życzył wielu sukcesów, satysfakcji i zadowolenia w życiu osobistym. Życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców – pani Sabina Nycz.

W tym roku nagrody z rąk dyrektora odebrali: p. Anna Ryglewicz, p. Dorota Nycz, p. Grażyna Matusik, p. Maria Wilk, p. Barbara Trygar, p. Elżbieta Polak, p. Dariusz Stawarski, p. Jerzy Adamik, p. Marcin Zając. Dyrektor poinformował zebranych, iż nagrodę Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój otrzymała pani Justyna Litwin.