• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

‚,Odkrywamy świat” – uroczyste pasowanie na ucznia.

30 października 2023 r.

‚,Odkrywamy świat” – uroczyste pasowanie na ucznia 26 października 2023 roku miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. Dzień ten był bardzo ważnym świętem dla 33 uczniów z klasy 1a i 1b, których przyjęto do uczniowskiej braci. Zanim nastąpił ten ważny moment pierwszoklasiści pod opieką swoich wychowawców: p. Doroty Nycz, p. Roksany Drozd zaprezentowali się w programie artystycznym „Odkrywamy świat”, składającym się z wielu piosenek, wierszy, inscenizacji i tańców. Występy dzieci były bardzo udane i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Jerzy Staroń dokonał pasowania na ucznia, wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia” i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką – ramion swoich podopiecznych. Każdy pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom, który zawierał tekst ślubowania. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście, wychowawcy i rodzice. Uczniowie otrzymali również gratulacje i piękne upominki od Rady Rodziców. Miłym akcentem było wspólne spotkanie na jadalni i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim pierwszakom życzymy, aby ten dzień na długo pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila. Serdecznie dziękujemy p. Annie Deryniowskiej za piękną dekorację, na tle której pierwszoklasiści prezentowali się wspaniale i p. Jerzemu Adamikowi za oprawę muzyczną.