• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

7 czerwca 2019 r.

7 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tadeuszowi Pikulowi wieloletniemu dyrektorowi tejże szkoły, który mieszkał i pracował w naszej miejscowości od 1945 r. Tadeusz Pikul urodził się 1 września 1918 r. W miejscowej szkole został zatrudniony 1 września 1945 r. jako nauczyciel.

1 listopada 1948 r. przejął funkcję kierownika placówki i aktywnie włączył się w działalność oświatową i społeczną na rzecz naszej miejscowości i jej mieszkańców. Z jego inicjatywy zorganizowano szereg kursów umożliwiających zdobycie podstawowego wykształcenia     oraz ukończenia szkoły. Jako członek Rady Narodowej i Komisji Kultury i Oświaty zainicjował powołanie szkolnego komitetu budowy nowej szkoły (obecnego budynku szkoły). Dzięki staraniom pana kierownika, z chwilą oddania do użytku nowej szkoły, rozpoczęła działalność dwuletnia szkoła Przysposobienia Rolniczego – przekształcona z czasem  w Zasadniczą Szkołę Rolniczą, dzięki której zarówno mieszkańcy Lubatowej i okolicznych miejscowości mogli zdobyć wykształcenie rolnicze. Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zgłębiali tajniki krawiectwa, gotowania i pieczenia. Pan Tadeusz Pikul inicjował      i wspierał komitety budowy dróg, elektryfikacji i gazyfikacji miejscowości oraz budowy pomnika ku czci i pamięci pomordowanych przez hitlerowców w Lesie Grabińskim Żołnierzy Armii Krajowej – mieszkańców Lubatowej. Kierownik szkoły, Pan Tadeusz Pikul przeszedł na emeryturę w 1978 r. pozostając w sercach mieszkańców Lubatowej jako wybitny nauczyciel, wychowawca i społecznik.

Obchody tego wydarzenia rozpoczęła uroczysta eucharystia, której przewodniczył ks. Janusz Podlaszczak. Wygłosił on również okolicznościową homilię. Obecni byli także kapłani pracujący w naszej parafii: ks. R. Królicki i ks. W. Bolanowski. Eucharystia sprawowana była o spokój duszy śp. Tadeusza Pikula i zmarłych nauczycieli, którzy w przeciągu lat pracowali w tutejszej szkole.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz przed budynek szkoły. Dyrektor szkoły Pan Jerzy Staroń powitał przybyłych gości: Rodzinę Pana Tadeusza Pikula (syna Andrzeja Pikula z żoną i synem i córki Marię Fornal z mężem i Alicję Guzik z mężem), Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Pana Witolda Kocaja, zastępcę Pana Jacka Rygla, Pana Rajmunda Boczara, Panią Genowefę Dopart, Panią Marię Parylak, Pana Witolda Wyskiela z ramienia Podkarpackiego Kuratorium w Rzeszowie, byłego Kuratora Pana Jana Stanisza z żoną, Radnych Gminy Iwonicz-Zdrój, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy, nauczycieli, którzy pracowali z Panem Tadeuszem: Marię Foremną, Jadwigę Biś, Danutę Bogaczyk, Zofię Moryto, Władysławę Kilarowską, Annę Pelczar, Stanisławę Jakiełę, Helenę Borek, Jana Borka, Krystynę Kogut, Kazimierza Twaroga, Jana Nycza i Andrzeja Ceglarza, przedstawicieli organizacji lokalnych, mieszkańców wsi,  oraz nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Lubatowej. Po krótkim przypomnieniu postaci bohatera dnia przez dyrektora szkoły Jerzego Staronia, rodzina śp. Tadeusza, odsłoniła tablicę upamiętniającą jego pracę na rzecz mieszkańców Lubatowej. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym programem artystycznym, przygotowanym przez p. J. Litwin, p. G. Matusik, p. R. Turek, p. E. Przymusiak, p. E. Staroń, p. B. Trygar, p. A. Deryniowską, p. J. Adamika oraz uczniów klas 3, 4, 8 i 3-cich gimnazjum.

Zapraszamy do Galerii