Podanie informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziale sportowym

25 lutego 2020 r.

KOMUNIKAT NR 2/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

z dnia 21 lutego 2020 r.

W sprawie:  podania informacji o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w oddziale sportowym, o którym mowa w art. 137 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19)

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19),
jako dyrektor szkoły ogólnodostępnej z oddziałami sportowymi, podaję do wiadomości:

w roku szkolnym 2020/2021, w oddziale sportowym w klasie IV
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej,

sport, w którym odbywa się (rozpoczyna się) szkolenie sportowe to:
narciarstwo klasyczne.