Podsumowanie działań ekologicznych w szkole

2 lipca 2022 r.

W dniach 22 – 27 kwietnia w naszej placówce został zrealizowany projekt edukacyjny: „Tydzień ekologiczny w szkole”. W realizację projektu włączyła się cała społeczność uczniowska oraz nauczyciele. Realizując  ten projekt kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcania ich do pogłębiania wiedzy na temat problemów ekologicznych oraz  poznania zasad zdrowego trybu życia.  Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W zależności od dnia, jaki obchodziliśmy, uczniowie i nauczyciele ubierali się w określone barwy.

Rozpoczęliśmy w piątek 22 kwietnia Dniem Ziemi – obowiązywał kolor zielony. W tym dniu nauczyciele przeprowadzili zajęcia związane z tematyką ochrony środowiska i przyrody. Przygotowane zostały też okolicznościowe gazetki, a uczniowie i nauczyciele ubrali się na zielono.

W poniedziałek ogłoszono Dzień Słońca. Tego dnia szkoła jaśniała blaskiem wiosennego słońca, a to za sprawą żółtych ubrań wszystkich, którzy tego dnia byli w szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy rozdawali uczniom własnoręcznie wykonane buźki, które zobowiązywały wszystkich do promiennego uśmiechu tego dnia. Na świetlicy odbył się konkurs na najsympatyczniejszą/najsympatyczniejszego uczennicę/ucznia. Zwycięzcami zostali: Alicja Klimkiewicz, Krzysztof Majewski oraz Maja Sokół.

Wtorek nazwany został Dniem Natury. Obowiązywał kolor brązowy. W tym dniu odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Chętni uczniowie rozwiązywali test konkursowy. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas IV-VI oraz 20 uczniów klas VII – VIII. Najlepsi okazali się: Karol Kuśnierczak (VIa), Hubert Zygmunt (Va) i Kamil Zając (Vb) oraz  Zuzanna Starowiejska (VIIa) i Emilia Bogusz (VIIIa). Na świetlicy nasi wybitni projektanci mody ekologicznej przedstawili pokaz mody strojów wykonanych z recyklingowych materiałów.

Tydzień Ekologiczny zakończyliśmy w środę, która upłynęła nam pod hasłem Dzień Zdrowia. Wszyscy chętni przygotowali dla siebie stroje w kolorze pomarańczowym. Uczniowie przygotowali wspólnie zdrowe kanapki, które później również wspólnie skonsumowali. Wszyscy świetnie się bawili podczas tych przygotowań, a przygotowane przez nich przekąski w mgnieniu oka zniknęły ze stołów. Wszyscy uczniowie stwierdzili, iż watro dbać o swoje  brzuszki, bo dzięki temu, że wrzucamy do nich zdrową żywność- sami jesteśmy zdrowi. Uczniowie kas I-III przygotowali plakaty ekologiczne, które umieścili na drzwiach swoich klas.

Kolejnym krokiem, który podjęliśmy wraz z całą społecznością szkolną była akcja Sprzątanie świata. W kolejnych dniach uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami, wyposażeni w worki oraz rękawiczki, wychodzili sprzątać otoczenie szkoły oraz najbliższą okolicę.

Obchody Tygodnia Ekologicznego pomogły dostrzec piękno naszej planety oraz były okazją do przypomnienia, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko, budzić wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialność za stan środowiska w przyszłości, poczucie troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowywać w duchu miłości i szacunku do przyrody. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zabawę i aktywnie w niej uczestniczyli.