Podsumowanie ogólnopolskiego projektu ekologiczno-charytatywnego „Zbieramto w szkole” w roku szkolnym 2021/2022

Opiekun SKM i szkolny koordynator projektu „Zbieramto w szkole”, 23 czerwca 2022 r.

Nasza placówka w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego (styczeń 2022 r.) przystąpiła do największego w Polsce ogólnopolskiego projektu ekologiczno-charytatywnego „Zbieramto w szkole”. Projekt ma na celu rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów i pozyskiwanie pieniędzy na pomoc podopiecznym misjonarzy – księży sercanów. Pomoc realizowana jest np. poprzez budowę studni głębinowych w Czadzie i Tanzanii, czy pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Boliwii. Ideą projektu jest gromadzenie surowców wtórnych i nieprzydatnych rzeczy, które nazywamy „pomocą bez pieniędzy”. Dzięki tym zbiórkom pomagamy w dwojaki sposób:

  1. Edukujemy ekologicznie dzieci i młodzież. Pomagamy środowisku naturalnemu, wspieramy recykling, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska śmieci.
  2. Darowizny od firm recyklingowych są przekazywane jako pomoc rozwojowa do najbiedniejszych krajów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej.

Do tej pory udało się nam uzbierać (w szkole i przedszkolu):

  • 173,2 kg baterii (7 pełnych pudełek),
  • 17 telefonów komórkowych,
  • 1 tablet,
  • 3 kg „dobrych monet” (polskich groszy),
  • 7 zegarków tarczowych.

W kolejnym roku szkolnym zbiórki w/w surowców będą kontynuowane, o czym będę informować na bieżąco.

Dziękuję bardzo Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom za zaangażowanie, włączenie się do akcji i przekazywanie surowców, a w szczególny sposób dziękuję Wolontariuszom Szkolnego Koła Misyjnego za przeprowadzenie zbiórek na terenie szkoły i przedszkola.

Galeria.