„Pola Nadziei”- kolejny raz kwestujemy na rzecz podopiecznych krośnieńskiego hospicjum

25 marca 2024 r.

W Niedzielę Palmową wolontariusze SP Lubatowa oraz przedszkolaki kwestowali po Mszach Świętych w szczytnym celu – by pomóc podopiecznym krośnieńskiego hospicjum. Do akcji przygotowywaliśmy się dużo wcześniej – wychowankowie świetlicy pod opieką p. B. Trygar, wolontariusze SKW oraz przedszolaki wykonywali przez długi czas żonkile z krepiny, które są wyrazem wdzięczności za ofiarę złożoną podczas kwesty.
W budynku przedszkola zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum odbywała się już od 21 marca. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem brały w niej udział. Każdy ofiarodawca w zamian za okazałe serce otrzymał żonkila.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Lubatowej, którzy włączyli się w akcję.
Zebraliśmy kwotę 3786 zł, która zostanie przekazana Towarzystwu Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.

Koordynatorzy akcji: J.Jakubczyk, A.Klimkiewicz, E.Przymusiak