• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

„Policyjne wtorki z profilaktyką”

4 kwietnia 2023 r.

Dnia 8 marca uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach „Policyjne wtorki z profilaktyką”, zorganizowanych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w ramach działań podejmowanych przez Policję na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez osoby nieletnie. Spotkanie prowadzili funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Krośnie. Poruszano następujące tematy:

 • odpowiedzialność prawna nieletnich zarówno w życiu rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni,
 • zagrożenia płynące z używania przez osoby nieletnie substancji psychoaktywnych, alkoholu
  i wyrobów tytoniowych,
 • sposób zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego i wtargnięcia napastnika do szkoły.

Młodzież mogła również zaobserwować jak wygląda praca technika kryminalistyki na miejscu przestępstwa oraz przyjrzeć się z bliska elementom wyposażenia policjantów zwalczających przestępczość stadionową. Funkcjonariusze, przybliżając młodym ludziom specyfikę służby policyjnej, przyczynili się do nabycia cennego doświadczenia przez uczniów, którzy mają przed sobą perspektywę konieczności wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Drugim ważnym punktem wyjazdu w tym dniu było zwiedzanie Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie. Ósmoklasiści, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, poznali także specyfikę pracy strażaka, strój strażaka gotowego do akcji, sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia, zadania i obowiązki strażaka oraz predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat na strażaka.

Spotkania, zarówno na Policji, jak i w Straży przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Galeria.