Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiersze o przyrodzie”

Karolina Sroka, Joanna Murdzek, 29 marca 2023 r.

Dnia 28 marca 2023 roku w sali widowiskowej budynku przedszkola w Lubatowej odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze o przyrodzie” zorganizowany dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W dniu konkursu w progach naszego przedszkola pojawili się reprezentanci osiemnastu placówek – przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – z terenu trzech gmin powiatu krośnieńskiego. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 44 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 3,4 latki i 5,6 latki. Inicjatorami i koordynatorami uroczystości były nauczycielki wychowania przedszkolnego – Pani Joanna Murdzek i Pani Karolina Sroka pod opieką wicedyrektora szkoły – Pani Beaty Najbar. Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez naszą placówkę, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój – Pan Witold Kocaj oraz Nadleśnictwo Dukla. Główne założenie konkursu to popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez wicedyrektora szkoły – Panią Beatę Najbar wszystkich przybyłych gości: Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój – Pana Witolda Kocaja, Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Andrzeja Krężałka, Przewodniczącego Rady Gminy Iwonicz-Zdrój – Pana Rajmunda Boczara, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Iwonicz-Zdrój – Pana Łukasza Bienia, Radną Powiatu Krośnieńskiego i Sołtysa wsi Lubatowa – Panią Marię Parylak, Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdrój – Panią Dorotę Świstak, Przedstawiciela Nadleśnictwa Dukla – Pana Bartosza Bialika, Przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lubatowej – Panią Teresę Jastrzębską, Kierownika Zespołu Ludowego „Lubatowianie”, „Mali Lubatowianie” – Panią Sabinę Cichoń, Przewodniczącą KGW w Lubatowej – Panią Danutę Owsianą, wszystkich uczestników, opiekunów, nauczycieli i dyrektorów zaproszonych szkół i przedszkoli: panią Krystynę Włodarczyk, panią Monikę Leśniak-Kielar, panią Sabinę Boczar, panią Beatę Węgrzyn, panią Bożenę Mastej, panią Marię Kandefer-Nycz, pana Adama Dołęgowskiego, pana Edwarda Jakiełę.

Umiejętności artystyczne dzieci oceniało jury w składzie:

Przewodnicząca: Dorota Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju

Członkowie:

Teresa Jastrzębska – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej,

Renata Dymczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Lubatowej,

Danuta Owsiana – emerytowana nauczycielka języka polskiego, przewodnicząca KGW w Lubatowej.

W dalszej kolejności spotkania przedstawiono program uroczystości, zaprezentowano wiosenny taniec w wykonaniu dziewczynek z oddziałów przedszkolnych w Lubatowej, a następnie przystąpiono do prezentowania występów artystycznych przez zgłoszonych uczestników. Prezentacjom dzieci towarzyszyły wielkie emocje i ogromne podekscytowanie. Przybyli rodzice i nauczyciele starali się wspierać naszych milusińskich swoją obecnością.

Po wysłuchaniu wszystkich młodych artystów kierując się takimi kryteriami jak: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, strój) jury postanowiło nagrodzić następujących uczestników:

Kategoria I (3-4 latki):

I miejsce – Klara Zygmunt (Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce)

II miejsce – Iga Michalak (Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej)

III miejsce – Aniela Turowska (Niepubliczne Muzyczne Przedszkole w Iwoniczu)

 

Kategoria II (5-6 latki):

I miejsce – Jagoda Bełch (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach)

Marcelina Szczukiewicz (Przedszkole Gminne w Iwoniczu)

 

II miejsce –    Emilia Rybak (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Rogach)

Bartłomiej Bogaczyk (Gminne Przedszkole w Dukli)

 

III miejsce –Kornelia Kohut (Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu)

Igor Krężałek (Szkoła Podstawowa w Łękach Dukielskich)

 

Uczestników konkursu w obydwu  kategoriach wiekowych – zarówno tych na podium, jak i  wyróżnionych – nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Sponsorami konkursu byli:

– Starosta Powiatu Krośnieńskiego – Jan Pelczar,

– Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój – Witold Kocaj,

– Nadleśnictwo Dukla – Bartosz Bialik, Maria Stankiewicz,

– Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej – Teresa Jastrzębska,

– Rodzice Justyna i Grzegorz Zając,

– Rodzice Agata i Tomasz Klimkiewicz,

– Agnieszka Turek – właścicielka cukierni „Carmella” w Rogach,

– Zofia i Stanisław Jasłowscy – właściciele hurtowni „Zostań”,

– Beata i Marek Kasperkowicz – sklepy „Margo II”, „Groszek”,

– Katarzyna Zając – „Kreowanie w drewnie”,

– Grzegorz Zając i Stanisław Zając – właściciele huty szkła „Stella” w Lubatowej.

Czas oczekiwania na werdykt jury umilały dzieciom występy artystyczne zaprezentowane przez uczennice z klasy 3a Szkoły Podstawowej w Lubatowej pod opieką pani Doroty Nycz. Niesamowitą atrakcję dla dzieci stanowiła także wizyta w kopule Planetarium Orbitek, dzięki której uczestnicy konkursu mogli podróżować po Układzie Słonecznym, poznawać Księżyc i planety, oglądać z bliska kolorowe gwiazdozbiory oraz nauczyć się rozróżniać znaki zodiaku. Podczas obrad jury nasi goście mieli możliwość spotkać się przy słodkim poczęstunku, a także zwiedzić naszą placówkę. Imprezę poprowadziła wicedyrektor szkoły pani Beata Najbar wraz z Panią Joanną Murdzek i Panią Karoliną Sroką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie swoich wychowanków, a dzieciom za wytrwałość w opanowaniu pamięciowym wierszy i odwagę, jaką wykazały się, występując przed tak liczną publicznością. Wyrazy podziękowania kierujemy dla pani Anny Deryniowskiej za pomoc w przygotowaniu dekoracji oraz dla pani Katarzyny Zając za oprawę fotograficzną. Pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola – nauczycielkom, pomocom nauczyciela, pracownikom obsługi i kuchni za pomoc i zaangażowanie w realizację konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria zdjęć z wydarzenia.