Przedszkolaki świętują Dzień Edukacji Narodowej

Joanna Murdzek, 13 października 2022 r.

„Nasza Pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas,
zwykle pani śpiewa dla nas, ale dziś posłucha nas…” 

Bycie nauczycielem przedszkola jest nie tylko zawodem, ale także odpowiedzialną misją, którą powinno się powierzać wyjątkowym osobom.  Przedszkole to drugi dom, a nauczyciel to niezwykle ważna osoba w życiu szczególnie małych dzieci – to opiekun, przewodnik, autorytet. Świadomy nauczyciel musi być zarówno muzykiem, cyrkowcem, poetą, aktorem, plastykiem, polonistą, matematykiem, przyrodnikiem jak i filozofem, psychologiem czy dydaktykiem. W każdej dziedzinie musi być specjalistą bo jak inaczej rozbudzi pasje, zamiłowania, talenty u swoich wychowanków?

Dlatego dzisiaj w przedszkolu od rana czuć było atmosferę wielkiego święta. Dzieci ubrane inaczej niż w czasie zwykłych dni, czekały na uroczystość, która w naszym przedszkolu odbyła się na sali widowiskowej. Udekorowana aula, zaproszeni goście  i wreszcie wspaniały program artystyczny w wykonaniu dzieci z grupy Tygrysków, to wszystko ułożyło się  w jedną, niepowtarzalną całość mającą na celu uczczenie ciężkiej pracy nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników przedszkola. Bo w przedszkolu 14 październik to nie tylko potocznie nazywany Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze. Świętują więc  panie kucharki, panie woźne, pan konserwator. Bez tych wszystkich osób nauczyciel w przedszkolu nie mógłby wykonywać swoich obowiązków na najwyższym poziomie. Były wiersze, tańce, piosenki. Wyjątkowy, jesienny dzień! Życzenia złożone przez Dyrekcję wlały w serca pracowników przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania wyzwań jakie czekają przed każdym w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy za dobre słowo, za kwiaty i słodki poczęstunek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.