Przemyślenia na czas świąt Bożego Narodzenia

K. Więch, 16 grudnia 2022 r.

Każdego dnia Stwórca, małymi albo wielkimi sprawami daje nam odczuć swoją niewidzialną obecność. Życie jakie dała nam Opatrzność, udowadnia fakt, że od Niego wyszliśmy i do Niego małymi krokami wracamy. Jan Chrzciciel, to  jedna z ważniejszych postaci Adwentu. Ten, którego przyjście na świat było cudem w ludzkim rozumieniu, mówił ludziom swojej epoki o Jezusie z Nazaretu, Mesjaszu, że wkrótce przyjdzie i Ten przybył zgodnie z zapowiedziami pism Starego Testamentu. Bóg, byt niepojęty i nieogarniony ludzkim rozumem, stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Po co przyszedł? Czy dzisiejszemu światu jest potrzebny Pan Bóg?

Przyszedł do swoich stworzeń, aby im było łatwiej Go rozpoznać, uwierzyć i pokochać.  „Zagrożenie i wiadomości o wojnach niszczą pokój naszych myśli, napełniają dzieci i dorosłych lękiem o jutro. Cały świat wstrząśnięty jest katastrofami w przyrodzie, katastrofami komunikacyjnymi, hałaśliwością  i bezkarnością zła.  Nasza planeta „wije” się w rozpaczy. Jakże zatem, pociesza wieść o nowym świecie, w którym Pan jest jego centrum. Z jego tronu popłynie rzeka radości, uzdrawiając narody” (Pieśni głębokich wód, wybór psalmów i modlitw, s.24).

Bóg jest ucieczką i siłą naszą,

Pomocą w utrapieniu najpewniejszą.

Przeto się nie boimy, choćby zadrżała się ziemia

I góry zachwiały się w głębi mórz.

…….

Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa,

Odezwał się głosem swoim  i rozpłynęła się ziemia.

Pan zastępów jest  z nami,

Pójdzie i zobaczcie dzieła Pana,

Który czyni dziwne rzeczy na ziemi,

Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi!

Łamie łuki i kruszy włócznie,

Wozy ogniem pali.

Przestańcie i poznajcie, żem jest Bóg,

Wywyższony między narodami,

Wywyższony na ziemi!

Pan zastępów jest z nami (Psalm 46).

 

Wkrótce staniemy przed żłobkiem, przy Dzieciątku Jezus narodzonym w Betlejem, koło Maryi, Józefa, w gronie pasterzy i mędrców ze Wschodu. W głębokiej ciszy niebo pochyliło się nad umęczoną ziemią. Bóg wszedł w historię świata. Zmęczeni codziennym życiem, ciągłą niepewnością i obawą o przyszłość, możemy usłyszeć Jego głos: zaufaj mi jak Maryja z Nazaretu, otocz mnie opieką jak Józef, uwierz jak pasterze i mędrcy, ofiaruj mi swój czas i swoje serce, wreszcie zaufaj i bądź dobrej myśli. Narodziłem się również dla ciebie i u ciebie – w twoim sercu, w twoim życiu szukam miejsca. My jesteśmy z rzeszy tych, którzy w ciągu dwóch tysięcy lat  uwierzyli w Mistrza z Nazaretu. Uwierzyli słowom ewangelii, która głosi radosną prawdę, że w Jezusie Chrystusie Bóg się objawił – ukazał dobro, prawdę, piękno na miarę pragnień każdego człowieka. Tworzymy jedno z tymi, którzy poszli bezwarunkowo za Nim. Uznaliśmy Go za swój wzór do naśladowania, za kształt swojego człowieczeństwa. Cyklicznie  co rok  święcimy Jego urodziny po to, abyśmy w tym w pełnym Bożych tajemnic świętowaniu – w wigilii, szopce, choince, śpiewanych kolędach, palonym kadzidle – wpatrzyli się w Niego i ponieśli Jego Światło innym, tym którzy  żyją tuż obok nas albo gdzieś daleko.  Jeśli Jezus Chrystus nie narodził się w nas, a przez nas w innych – to jeszcze nie znamy prawdziwego Bożego Narodzenia. Wszystko przed nami, chociaż uważamy się za w pełni dojrzałych w wierze.