Razem działamy – o naszą Ziemię dbamy!

18 stycznia 2021 r.

J. Sokół, 18 stycznia 2021r.

Wiemy, że troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna, a dobre nawyki ekologiczne warto wpajać od najmłodszych lat, dlatego oprócz różnych prowadzonych na bieżąco w Przedszkolu działań ekologicznych obydwie grupy 6-latków: „ Poszukiwacze” i „Odkrywcy” przystąpiły do akcji i konkursu „Szkolnych Przygód Gangu Fajniaków”. Pod okiem swoich Pań, w towarzystwie Fajniaków – przedszkolaki brały udział w atrakcyjnych zajęciach poświęconych czterem żywiołom natury, jakimi są: Woda, Powietrze, Ogień i Ziemia wykonując do każdego z nich prace plastyczne. Wszystkie dzieci w sposób czynny i praktyczny uczestniczyły w ciekawych eksperymentach i doświadczeniach ekologicznych mających na celu ochronę przyrody, np. „Wędrująca woda”, „Znikająca woda”, „Czy powietrze istnieje?”, „Zabawy z dmuchajką”, „Tropimy niewidzialne powietrze”, „Usiąść na powietrzu”, „Wulkan”, „Doniczka”, „Jaki jest ogień” itp. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom przedszkolaki nie tylko obserwowały, ale poszukiwały, formułowały wnioski i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami n/t tego jakie mogą sami każdego dnia podejmować działania na rzecz ochrony przyrody, chociażby oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, gaszenie światła, dbanie o czystość powietrza, sadzenie roślin itd. Dzięki różnorodnym scenariuszom, opowiadaniom, odznakom udało się nie tylko przeprowadzić atrakcyjne zajęcia, ale także przekazać wiele cennych informacji na temat każdego z żywiołów. Mamy nadzieję, że wspólne działania proekologiczne jeszcze bardziej uwrażliwią nasze dzieci na piękno otaczającego środowiska przyrodniczego i wpłyną na pożądane postawy względem ochrony przyrody.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.