Realizacja programu „Unplugged”

27 listopada 2023 r.

W dniu 21.11.23r. klasa 6b rozpoczęła realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged”.

Założenia programu oparte są na modelu wszechstronnego wpływu społecznego i skierowane są do uczniów w wieku od 12 lat, ponieważ właśnie wtedy nastoletnia młodzież zaczyna eksperymentować z różnymi substancjami.

Główne cele programu to:

– wdrażanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji

– doskonalenie umiejętności budowania relacji skutecznego porozumiewania się

– wdrażanie do myślenia twórczego

– kształcenie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi, z emocjami

– doskonalenie umiejętności życiowych istotnych z punktu widzenia profilaktyki używania substancji psychoaktywnych

Realizacja programu „Unplugged” w kl. 6b potrwa do 05.12.23r.