Regulamin szkolnego konkursu poetycko – plastycznego „Jan Paweł II – słowem, pędzlem i sercem malowany” z okazji 100. rocznicy obchodów urodzin Patrona szkoły

25 kwietnia 2020 r.

„Jan Paweł II – słowem, pędzlem i sercem malowany”