Rekolekcje Wielkopostne 2020

5 marca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

z dnia 2 marca 2020 r.

W sprawie:   organizacji rekolekcji wielkopostnych
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej

 Działając na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.1992.36.155 z dnia 1992.04.24)

zarządzam, co następuje:

  • 1. W dniach 10 – 11 marca 2020 roku odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej, uczęszczających na naukę religii.

 

  • 2. Plan Rekolekcji Wielkopostnych:
  1. 10 marca 2020 roku (wtorek) szkoła / Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Lubatowej:

W godz.
od – do

Klasy 1 – 5

Klasy 6 – 8

800 – 930 Projekcja filmu „Opowieści z Narnii” – cz. 1. Konferencja.
930 – 1000 Konferencja. Praca w grupach.
1000 – 1030 Podsumowanie. Podsumowanie.
1030 – 1045 Obiad na stołówce szkolnej
(dla uczniów korzystających z obiadów).
Obiad na stołówce szkolnej
(dla uczniów korzystających z obiadów).
1045 – 1100 Przejście do kościoła. Przejście do kościoła.
1100 – 1200 Adoracja – modlitwa uwielbienia. Adoracja – modlitwa uwielbienia.
  1. 11 marca 2020 roku (środa) szkoła / Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Lubatowej:

W godz.
od – do

Klasy 1 – 5

Klasy 6 – 8

800 – 930 Projekcja filmu „Opowieści z Narnii” – cz. 2.

Konferencja.

930 – 1000 Konferencja. Praca w grupach.
1000 – 1030 Podsumowanie. Podsumowanie.
1030 – 1045 Obiad na stołówce szkolnej
(dla uczniów korzystających z obiadów).
Obiad na stołówce szkolnej
(dla uczniów korzystających z obiadów).
1045 – 1100 Przejście do kościoła. Przejście do kościoła.
1100 – 1200 Msza Święta. Msza Święta.
  • 3. Rozmieszczenie w salach podczas projekcji filmu oraz nauczyciele opiekujący się oddziałami w dniach 10 – 11 marca 2020 roku:

Oddział

Nr sali
(podczas projekcji filmu)

Nauczyciel odpowiedzialny

Opiekunowie

1a, 1b

22

Barbara Trygar Marta Kielar, Marcin Zając

2a, 2b

30

Małgorzata Łukasiewicz-Głodowska Anna Ryglewicz, Edward Jakieła

3a, 3b

35

Dorota Nycz Roksana Drozd, Mariusz Jakieła

4a, 5b

43

Barbara Winiarska Agata Jastrzębska, Anna Deryniowska

5a, 5c

34

Dorota Gładysz Renata Turek, Paulina Domaradzka, Krzysztof Więch

6a, 6b

Justyna Litwin Bogusław Polak, Edyta Przymusiak,
Dariusz Stawarski

7a, 7b

Jerzy Adamik Renata Stanisz, Wojciech Wilk

8a, 8b

Grażyna Matusik Jolanta Zięba, Joanna Turowska
  • 4. W czasie trwania rekolekcji szkoła realizuje funkcję opiekuńczą i wychowawczą.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.