Rekrutacja 2020/2021 – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13 marca 2020 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
na rok szkolny 2020/2021:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021 – 3-latki, r. 2017, 2018

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021 – 4 latki, rocznik 2016

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021 5-latki, rocznik 2015

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021- 6 latki, rocznik 2014

 


 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
na rok szkolny 2020/2021:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021 – klasa I, rocznik 2013

 


 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do oddziału sportowego w klasie czwartej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej
na rok szk
olny 2020/2021:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 2020-2021 – klasa IV, oddział sportowy

 KOLEJNY ETAP REKRUTACJI
– ZBIERANIE OD RODZICÓW KANDYDATÓW
POTWIERDZEŃ WOLI PRZYJĘCIA
– W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA

Termin: do dnia 25 marca 2020 roku.

W związku z aktualną sytuacją realnego zagrożenia zakażeniem koronawirusem, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia i przesłanie go na adres mailowy szkoły: sp_lubatowa@poczta.onet.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2020 roku.

OŚWIADCZENIE – potwierdzenie woli, brak podpisu 2-go rodzica

 


Do złożenia powyższego oświadczenia zobligowani są jedynie rodzice tych dzieci/uczniów, którzy są wskazani odpowiednio na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w aktualnej rekrutacji.

 


 

Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021
zostaną podane do publicznej wiadomości
do dnia 31 marca 2020 roku.