Siła pomocy – XXII Edycja Szlachetnej Paczki

12 grudnia 2022 r.

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń”. (Phil Brosmans)

Szlachetna Paczka co roku łączy ludzi, którzy nie są obojętni na los drugiego człowieka i angażują się w pomoc materialną lokalnej społeczności w okresie przed Świetami Bożego Narodzenia. Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Misyjne oraz Pani Joanna Murdzek zorganizowały na terenie szkoły i przedszkola, przy współpracy z Panią Renatą Stanisz, od 15 listopada do 7 grudnia, zbiórkę potrzebnych artykułów: żywności, środków czystości i przyborów szkolnych dla rodzin biorących udział w projekcie „Szlachetna Paczka”.

Społeczność naszej placówki po raz kolejny udowodniła, że potrafi dzielić się z innymi, a dobro to jedna z tych rzeczy, które się mnożą, jeśli się je dzieli. Nie liczy się to, ile posiadamy, ale ile dajemy innym i jak się z nimi dzielimy.

Zgromadzone dary zostały przekazane koordynatorowi Szlachetnej Paczki, Pani Gabrieli Kuźniar, która rozdysponuje produkty potrzebującym. Nasza szkoła otrzymała w dowód wdzięczności podziękowanie. My jednak podobnie jak napisał Nick Vujicić: „Największą satysfakcję odczuwamy właściwie wtedy, gdy dajemy innym coś z siebie, gdy za cel stawiamy sobie poprawienie warunków życia innych ludzi, gdy przyłączamy się do jakiejś większej sprawy i staramy się wywrzeć pozytywny wpływ na otaczający świat”.

Szlachetna Paczka z pewnością jest tą wielką sprawą, która czyni wiele dobra na szeroką skalę.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które bezinteresownie i z potrzeby serca, włączyły się w ten projekt. Dzięki Wam w te święta Ktoś zazna dobroci, szczęścia i radości i choć „pomoc jednej osobie (rodzinie) nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat jednej osoby (rodziny).

Akcja zorganizowana w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy” ( moduł III, zad. 10 – „warto pomagać”) 

Koordynatorzy zbiórki: Edyta Przymusiak Agnieszka Sokół Joanna Murdzek