Ślubujemy!

13 października 2021 r.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej są już pełnoprawnymi uczniami. 13 października 2021r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Ślubowanie i pasowanie to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klasy 1a i klasy 1b rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, podzielili się wiedzę i umiejętnościami.

Występom dzieci przyglądali się zaproszeni goście: pan dyrektor Jerzy Staroń,  pan dyrektor Edward Jakieła, dyrektor przedszkola pani Beata Najbar, przewodnicząca Rady Rodziców pani Teresa Jastrzębska oraz rodzice pierwszoklasistów.

Po występach artystycznych dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej dokonał dyrektor szkoły pan Jerzy Staroń.

Rodzice i zaproszeni goście obdarowali dzieci pamiątkowymi dyplomami, medalami, książeczkami i słodyczami. Po zakończonej ceremonii był czas na słodki poczęstunek i integracyjne spotkanie dzieci z rodzicami.

Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich. Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.

Dziękujemy rodzicom dzieci za pomoc w  przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia,  panu Jerzemu Adamikowi za oprawę muzyczną i pani Annie Deryniowskiej za piękne dekoracje.

Wychowawcy klas 1a  i 1b: Anna Ryglewicz, Małgorzata Łukasiewicz-Głodowska, Katarzyna Turek-Miszczak

Galeria zdjęć klasy 1a

Galeria zdjęć klasy 1b