• Kontakt ze Szkołą

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej

  Lubatowa 284
  38-440 Iwonicz-Zdrój

  tel. 13 43 502 60
  e-mail: sp_lubatowa@poczta.onet.pl

  Kontakt z Panią Wicedyrektor w budynku oddziałów przedszkolnych
  jest możliwy poprzez numer służbowy –  tel. 798-855-635

Spotkanie edukacyjno- profilaktyczne z policjantem

20 września 2023 r.

👮‍♂️🚦🚥 W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku, 20 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Naszym gościem był pan Hubert Niemczyk dzielnicowy Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsi rozmawiali o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze oraz prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady. Kolejne spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VI. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Nasz gość poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jaką postawę powinni przyjmować, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący pogadankę uświadomił zebranym, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy.