Spotkanie profilaktyczne

30 maja 2019 r.

W dniu 30 maja 2019r. w szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne zorganizowane przez Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Tematem pierwszego, w którym uczestniczyli uczniowie klasy IIIb gimnazjum było ”Nie bój się lęku” . Prowadzącym pan Marek Lachowicz.

Zajęcia miały na celu przygotować młodzież na zmiany, które ich czekają. Zmiana szkoły, środowiska, otoczenia-co wiąże się ze zmianami emocjonalnymi. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, czego unikać, z czym do kogo się zwrócić –to było głównym celem warsztatów.
Drugie warsztaty były prowadzone z uczniami klasy VIIIb i miały temat:” „Złość da ci w kość” i miały na celu wykształcić w młodzieży postawę wolną od agresji, odpowiedzialną za swoje postępowanie , umiejącą nawiązać pozytywne relacje z innymi. Prowadzący w sposób ciekawy i zajmujący przedstawił problem, potrafił zaciekawić i zaangażować uczniów w ćwiczenia.