Standardy Ochrony Małoletnich

22 kwietnia 2024 r.

W naszej szkole zostały wdrożone Standardy Ochrony Małoletnich.  Jest to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkole i przedszkolu. Opracowane zostały w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Pracownicy szkoły zostali przeszkoleni w zakresie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, w tym rozpoznawania oznak nadużyć, jak również podjęcia odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Zostały przygotowane gazetki tematyczne (dla rodziców, uczniów klas 4-8 i 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym), które zawisły w widocznych miejsca na terenie szkoły i przedszkola.