Strategia Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031

8 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031. Badanie ankietowe będzie trwało od 02 czerwca do 23 czerwca 2022 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Iwonicz-Zdrój mogą wziąć w nim udział. Udział w badaniu jest możliwy poprzez uruchomienia przycisku ’Weź udział’ znajdującego się na bieżącej stronie.

Strategia będzie wyznaczała przyszłe kierunki rozwoju Gminy, a także priorytety w zakresie działalności władz samorządowych. W związku z tym bardzo ważne jest, aby Strategia odpowiadała rzeczywistym potrzebom i preferencjom mieszkańców.

Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.
Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Gminy oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.
Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

 

Link do ankiety: https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-iwonicz-zdroj-na-lata-2022-2031